fajr
05:42
shuruk
07:20
dhuhr
13:10
'asr
16:09
maghrib
18:58
isha
20:30

salah.dk

tider for bøn:

01/10-14
århus

'asr for hanafi:

16:55