fajr
03:43
shuruk
05:27
dhuhr
13:17
'asr
17:26
maghrib
21:04
isha
22:41

salah.dk

tider for bøn:

04/05-15
århus

'asr for hanafi:

18:31