fajr
03:42
shuruk
05:28
dhuhr
13:26
'asr
17:39
maghrib
21:22
isha
23:00

salah.dk

tider for bøn:

04/08-15
århus

'asr for hanafi:

18:45