fajr
05:38
shuruk
07:14
dhuhr
13:10
'asr
16:13
maghrib
19:03
isha
20:35

salah.dk

tider for bøn:

29/09-16
århus

'asr for hanafi:

16:59