fajr
06:12
shuruk
08:04
dhuhr
12:06
'asr
13:45
maghrib
16:06
isha
17:52

salah.dk

tider for bøn:

21/11-14
århus

'asr for hanafi:

14:13