fajr
04:08
shuruk
05:50
dhuhr
13:18
'asr
17:17
maghrib
20:44
isha
22:19

salah.dk

tider for bøn:

24/04-14
århus

'asr for hanafi:

18:19