fajr
02:37
shuruk
04:34
dhuhr
13:23
'asr
17:54
maghrib
22:10
isha
23:56

salah.dk

tider for bøn:

26/06-16
århus

'asr for hanafi:

19:10