fajr
06:48
shuruk
08:46
dhuhr
12:19
'asr
13:37
maghrib
15:51
isha
17:43

salah.dk

tider for bøn:

23/12-14
århus

'asr for hanafi:

14:01