fajr
06:18
shuruk
08:00
dhuhr
13:04
'asr
15:30
maghrib
18:07
isha
19:43

salah.dk

tider for bøn:

21/10-14
århus

'asr for hanafi:

16:10