fajr
05:27
shuruk
07:05
dhuhr
13:13
'asr
16:25
maghrib
19:19
isha
20:50

salah.dk

tider for bøn:

23/09-14
århus

'asr for hanafi:

17:13