fajr
04:21
shuruk
06:02
dhuhr
13:19
'asr
17:13
maghrib
20:34
isha
22:08

salah.dk

tider for bøn:

19/04-14
århus

'asr for hanafi:

18:13