fajr
04:05
shuruk
05:47
dhuhr
13:18
'asr
17:18
maghrib
20:46
isha
22:21

salah.dk

tider for bøn:

25/04-17
århus

'asr for hanafi:

18:20