fajr
02:50
shuruk
04:43
dhuhr
13:18
'asr
17:45
maghrib
21:51
isha
23:34

salah.dk

tider for bøn:

30/05-15
århus

'asr for hanafi:

18:57