fajr
05:15
shuruk
06:53
dhuhr
13:25
'asr
16:52
maghrib
19:54
isha
21:26

salah.dk

tider for bøn:

30/03-15
århus

'asr for hanafi:

17:44