fajr
04:39
shuruk
06:18
dhuhr
13:21
'asr
17:07
maghrib
20:22
isha
21:54

salah.dk

tider for bøn:

30/08-15
århus

'asr for hanafi:

18:03