fajr
04:26
shuruk
06:07
dhuhr
13:22
'asr
17:15
maghrib
20:36
isha
22:10

salah.dk

tider for bøn:

24/08-16
århus

'asr for hanafi:

18:15