fajr
03:19
shuruk
05:08
dhuhr
13:26
'asr
17:47
maghrib
21:43
isha
23:24

salah.dk

tider for bøn:

24/07-14
århus

'asr for hanafi:

18:58