fajr
05:29
shuruk
07:06
dhuhr
13:12
'asr
16:23
maghrib
19:16
isha
20:48

salah.dk

tider for bøn:

24/09-17
århus

'asr for hanafi:

17:11