fajr
03:45
shuruk
05:29
dhuhr
13:17
'asr
17:25
maghrib
21:02
isha
22:39

salah.dk

tider for bøn:

03/05-16
århus

'asr for hanafi:

18:30