fajr
03:25
shuruk
05:13
dhuhr
13:26
'asr
17:45
maghrib
21:38
isha
23:18

salah.dk

tider for bøn:

27/07-17
århus

'asr for hanafi:

18:55