fajr
06:39
shuruk
08:31
dhuhr
12:31
'asr
14:07
maghrib
16:28
isha
18:14

salah.dk

tider for bøn:

19/01-17
århus

'asr for hanafi:

14:36