fajr
06:37
shuruk
08:34
dhuhr
12:13
'asr
13:34
maghrib
15:50
isha
17:40

salah.dk

tider for bøn:

09/12-16
århus

'asr for hanafi:

13:59