fajr
04:22
shuruk
06:03
dhuhr
13:23
'asr
17:18
maghrib
20:41
isha
22:15

salah.dk

tider for bøn:

22/08-14
århus

'asr for hanafi:

18:18