fajr
06:20
shuruk
08:02
dhuhr
13:04
'asr
15:29
maghrib
18:05
isha
19:41

salah.dk

tider for bøn:

22/10-16
århus

'asr for hanafi:

16:08