fajr
06:06
shuruk
07:50
dhuhr
12:34
'asr
14:45
maghrib
17:17
isha
18:55

salah.dk

tider for bøn:

11/02-16
århus

'asr for hanafi:

15:21