fajr
02:58
shuruk
04:49
dhuhr
13:17
'asr
17:42
maghrib
21:43
isha
23:26

salah.dk

tider for bøn:

25/05-17
århus

'asr for hanafi:

18:53