fajr
06:22
shuruk
08:10
dhuhr
12:33
'asr
14:28
maghrib
16:55
isha
18:36

salah.dk

tider for bøn:

01/02-15
århus

'asr for hanafi:

15:01