fajr
06:22
shuruk
08:15
dhuhr
12:08
'asr
13:39
maghrib
15:59
isha
17:46

salah.dk

tider for bøn:

27/11-14
århus

'asr for hanafi:

14:07