fajr
05:48
shuruk
07:30
dhuhr
12:34
'asr
15:00
maghrib
17:36
isha
19:12

salah.dk

tider for bøn:

20/02-17
århus

'asr for hanafi:

15:37