fajr
04:48
shuruk
06:26
dhuhr
13:20
'asr
17:00
maghrib
20:11
isha
21:44

salah.dk

tider for bøn:

03/09-14
århus

'asr for hanafi:

17:56