fajr
05:36
shuruk
07:21
dhuhr
12:03
'asr
14:13
maghrib
16:44
isha
18:23

salah.dk

tider for bøn:

31/10-14
århus

'asr for hanafi:

14:49