fajr
06:19
shuruk
08:12
dhuhr
12:07
'asr
13:41
maghrib
16:01
isha
17:48

salah.dk

tider for bøn:

25/11-15
århus

'asr for hanafi:

14:09