fajr
06:23
shuruk
08:06
dhuhr
13:04
'asr
15:25
maghrib
18:00
isha
19:36

salah.dk

tider for bøn:

24/10-14
århus

'asr for hanafi:

16:03