fajr
02:42
shuruk
04:38
dhuhr
13:24
'asr
17:55
maghrib
22:08
isha
23:54

salah.dk

tider for bøn:

02/07-15
århus

'asr for hanafi:

19:09