fajr
05:23
shuruk
07:01
dhuhr
13:25
'asr
16:49
maghrib
19:48
isha
21:20

salah.dk

tider for bøn:

27/03-17
århus

'asr for hanafi:

17:40