fajr
05:56
shuruk
07:36
dhuhr
13:07
'asr
15:53
maghrib
18:37
isha
20:10

salah.dk

tider for bøn:

09/10-15
århus

'asr for hanafi:

16:37