fajr
03:23
shuruk
05:11
dhuhr
13:26
'asr
17:46
maghrib
21:39
isha
23:20

salah.dk

tider for bøn:

26/07-16
århus

'asr for hanafi:

18:56