fajr
05:17
shuruk
06:55
dhuhr
12:31
'asr
15:21
maghrib
18:06
isha
19:39

salah.dk

tider for bøn:

06/03-15
århus

'asr for hanafi:

16:05